Montáž LED denného svietenia

Poskytujeme služby montáže LED denného svietenia, ktoré prináša množstvo výhod, medzi ktoré radíme:

  • zlepšenie viditeľnosti vozidla, najmä pri jazde oproti slnku,
  • zníženie spotreby elektrickej energie vo vozidle, z čoho vyplýva aj zníženie spotreby pohonných hmôt,
  • predĺženie životnosti žiaroviek a xenónových výbojok vo vozidle vzhľadom na to, že počas dňa pri použití denného svietenia s nimi nemusíte svietiť.
  • predĺženie životnosti žiaroviek a xenónových výbojok vo vozidle vzhľadom na to, že počas dňa pri použití denného svietenia s nimi nemusíte svietiť.